Hur skapas datavirus?

Ett datavirus är ett program som kan skapa kopior av sig själv in i andra program, så kallade värdprogram. Många datavirus är programmerade med syftet att förstöra eller utnyttja den attackerade datorn och dess användare. Datavirus skapas nuförtiden ofta av organiserade ligor vars syfte med viruset är att tjäna pengar, ofta genom utpressning. Definitionen av ett datavirus kan sammanfattas med skadlig programkod. Det kan vara allt från ett eget program till en liten programkod som virusskaparen har lyckats smyga in i källkoden på ett annat program. Dessa senare typer av skadlig kod kallas oftast för trojanska hästar eller makrovirus.

Nytt virus riktar in sig mot Mac-ägare

Ett nytt datavirus som utövar utpressning mot Mac-ägare har upptäckts. Viruset är en krypteringstrojan och kallas KeRanger, det krypterar filer på hårddisken och gör dom oåtkomliga för användaren. För att få tillgång till sina filer måste användaren i det här fallet betala en lösensumma i form av en Bitcoin, det motsvarar ca 3500 svenska kronor. Bitcoins är en internet valuta som i princip är ospårbar, vilket gör det mycket svårt att hitta förövaren eller förövarna. Den här typen av utpressningsvirus har tidigare bara angripit Windows användare. Totalt sett uppskattas den här typen av Utpressning omsätta hundratals miljoner dollar årligen, vilket gör det till en lukrativ verksamhet för kriminella ligor.

Olika typer av virus

Det finns nu för tiden många olika typer av datavirus. Det klassiska viruset som är ett litet program är nu nästan helt utrotat. Det är istället ersatt av trojanska hästar och makrovirus. Skillnaden på nya typer av virus och det traditionella viruset är att trojanska hästar och makrovirus är inbyggt i värdprogrammets källkod. Traditionella viruset, som är ett eget litet program måste vara bifogat med värdprogrammet. När man kör det infekterade värdprogrammet kan dessa virus spridas ytterligare och utföra uppdragen som är programmerade. I vissa fall kan det vara att göra din dator till en knutpunkt, eller fjärrstyrd slav för överbelastningsattacker.