Barns säkerhet på internet

Barn idag växer upp med internet redan från ung ålder, vilket kan vara både en fördel och en nackdel. Å ena sidan har de genom internet tillgång till en outsinlig källa för kunskap, information och underhållning, liksom ett sätt att hålla kontakten med sina vänner. Å andra sidan riskerar de att råka ut för de många faror som lurar på internet om man inte är försiktig, som brottslighet, mobbning och sexuella trakasserier. Det är därför viktigt att som vuxen vara delaktig i ens barns internetanvändande, och hålla sig insatt i vad barnet gör på internet. Man måste också som förälder förklara hur man ska agera på internet för att undvika farorna.barns säkerhet på internet

När det gäller brottslighet på internet är barn utsatta för samma risker som vuxna – virus, trojaner eller maskar kan installeras på datorn genom att man klickar på fel annons eller öppnar ett mejl som innehåller malware. Skillnaden är att vuxna lättare kan bedöma vad som är skadligt och inte. Som förälder är det därför viktigt att man uppmanar sina barn att följa samma regler som man själv följer på internet. För att skydda sig och sin familj kan man också se till att ha ett uppdaterat virusprogram installerat, och skapa starka lösenord.

Ens värsta mardröm som förälder är sannolikt att ens barn ska råka ut för någon form av kränkning på internet, antingen i form av mobbning eller sexuella trakasserier. Friends och Norton genomförde 2012 en undersökning som visade att så många som en av sex ungdomar mellan 12 och 16 år är rädda för att bli kränkta på internet. Bland flickorna var den siffran högre – där var en av fyra rädda för kränkningar på internet. Om det värsta skulle inträffa ska man alltid anmäla det som hänt, till hemsidans innehavare (det brukar finnas en knapp för att till exempel anmäla användare eller opassande innehåll) och, om kränkningarna är tillräckligt allvarliga, till polisen. Om det som inträffat är mobbning och förövaren eller förövarna går i samma skola som barnet, bör man ta upp det med skolan.

Så länge man håller familjen så säker som möjligt på internet kan det vara ett ovärderligt hjälpmedel och ett roligt tidsfördriv även för barn.

 

Taggar: , , , , ,

 

Fler artiklar om Datorer och säkerhetshot