Kultivera din datorsäkerhet: 3 tips på ökad säkerhet

Tre saker behöver skyddas i en dator: hårdvara, mjukvara och data. Det finns flera enkla tumregler och principer att följa för en säkrare datoranvändning. Ett uppenbart sätt är att använda virusskydd, dock är det långt ifrån att vara ett universalskydd eftersom en dator och dess användning är mångfacetterad. Den övervägande delen av ansvaret ligger hos användaren. Studier bekräftar att oavsiktlig felhantering av IT-system står för 80 procent av ekonomiska förluster.

När det kommer till avsiktliga säkerhetshot bör attityden vara att vad som kan hackas kommer att hackas. En kritisk del att se upp för är SQL-injektioner i databaser. Med en SQL-injektion är det möjligt att hela databasen ändras eller raderas. På den officiella webbplatsen för Department of Homeland Security sägs på ett målande sätt att ”SQL-injektioner är medlet för att stjäla nycklarna till kungariket”.

1. Backup

Många typer av slumpmässiga säkerhetshot finns. En brand kan uppstå. Ett vattenläckage, översvämning eller helt enkelt vatten som spills. Den mänskliga faktorn är ännu en typ av risk. Människor gör ibland fel och skulle av misstag kunna radera personlig data på grund av okunskap eller slarv. Slutligen finns det som de flesta kanske förknippar med datorsäkerhet, datavirus, hackers och ren stöld.

En fördel med hårdvara och mjukvara är att de alltid kan ersättas med ekonomiska medel. Det större säkerhetshotet är snarare data. En säkerhetsåtgärd är därför att alltid ha back-up på personlig data, såsom bilder, dokument och källkod. Kopiera och spara all data som är oersättlig på fler ställen än hårddisken. Tipset är att införskaffa ett lagringsmedia som till exempel USB-minne eller extern hårddisk. Alternativt kan en molntjänst användas för molnlagring av data, som Apple iCloud, Dropbox eller Google Drive. Molnlagring innebär att data lagras online och därifrån kan den delas och hanteras.

2. Lösenord

Ett faktum är att personers användarnamn oftast är längre och mycket svårare att gissa än deras faktiska lösenord. De flesta lösenord idag kan förmodligen knäckas av en hacker på några dagar. En säkerhetsfirma analyserade 34 miljoner lösenord på Facebook och kom fram till det oroväckande resultatet att de populäraste lösenorden var 12345, 123456, 1234567, password och iloveyou. De flesta lösenord är även ganska korta ur säkerhetssynpunkt, från fem till åtta tecken. Ett tips är att skriva ned ett klurigt lösenord, med penna på ett papper, och varför inte skaffa kopieringspapper för att förvara kopior på alla dina nya lösenord? På så vis behöver lösenordet varken memoreras eller riskeras att förloras vid en potentiell förlust av data.

3. Vårdslöshet

Vårdslöshet kommer i många former och kan ofta handla om frestelser eller brist på balanserat och sunt förhållningssätt. Alkohol, droger, klicka på okända länkar, besök på suspekta webbplatser bör givetvis undvikas vid en säker datoranvändning. Även registrering på en nya social nätverkstjänst kan medföra risker då den kan brista i säkerhet.